Kanaalverbreding Albertkanaal - Briegden

De verbreding van het Albertkanaal bij de brug van Briegden gebeurt aan beide kanten van het kanaal. Grote graafmachines en tal van schepen zetten we hiervoor in. Ook moesten er tijdelijke betonnen platforms en een oude bh2 oorlogsbunker verwijderd worden. De grondlagen waren hardnekkig omdat deze uit zeer harde klei was en zich moeilijk liet afgraven. De volgende stappen gebeuren van op een ponton met graafmachines om alles op de juiste diepte te brengen.

Afbeeldingen